Sorular Cevaplar

Değer Artırıcı Harcama Ve KBS-TKYS İşlemleri

SORU: Taşınır Mal Yönetmeliği açısından değer artırıcı harcama nedir, limiti ne kadardır ve bu işlem KBS-TKYS'de nasıl yapılır?

CEVAP: Değer artırıcı harcama, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 14'üncü maddesinde düzenlenmiştir. madde metninde "(1) Kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların; niteliğini, kullanım şeklini değiştiren, hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir.

             (2) Bu şekilde maliyetlere ilave edilecek değer artırıcı harcamalar nitelik, tür ve tutar itibarıyla Bakanlıkça belirlenebilir." hükmü bulunmaktadır.

Buna göre;

Bir taşınır için, kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları değer artırıcı harcamalardan değildir. Örneğin; araçların veya fotokopi makinelerinin periyodik bakım onarımları, bir masanın/koltuğun tamiri gibi işler bunlardandır. Bu tür işler/harcamalar değer artırıcı harcamaya girmez.

Harcamanın değer artırıcı bir harcama olarak kabul edilebilmesi için, dayanıklı taşınırların;

·         Kullanımda olması,

·         Amortisman ve tükenme sürelerini doldurmamış olması (Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği Sayı:1 madde 6)

ve

·         Niteliğini,

·         Kullanım şeklini değiştiren,

·         Hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran

·         vb. amaçlarla yapılan bir harcama olması gerekmektedir.

Değer artırıcı harcamanın alt limiti Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği Sayı:1 madde 5/2 de belirtilmiştir. (Bu tutar 14.000.- TL olup, henüz değişmemiştir.) Buna göre; yukarıda aranan şartlara uygun olsa bile, 14.000,00 TL nin altında yapılan harcamalar, değer artırıcı harcama olarak kabul edilmeyecektir.

Değer artırıcı harcamalar, taşınırın kayıtlı maliyet değerine Taşınır İşlem Fişi düzenlenmek suretiyle ilave edilir. Taşınır İşlem Fişi düzenlerken, hangi taşınırın değeri artıyor ise, o taşınırın sicil numarasının taşınır işlem fişinde gösterilmesi gerekmektedir. Taşınır İşlem Fişi düzenlendikten sonra, değeri artan taşınırın defterindeki ilgili bölümüne değer artışı kaydedilir.

Değer artırıcı harcamalar, bir dayanıklı taşınırın, yapılan harcama kadar değerini artıracağı ve değerini artırdığı taşınır mal üzerine ilave edilerek takibinin yapılacağı için, deftere ayrıca kaydedilmesine ve takip edilmesine gerek bulunmamaktadır. Değeri artırılan taşınır defter ve cetvellerde yeni değeri üzerinden takip edilecektir.

            Eksiklik: Yönetmelikte değer artırıcı harcamaya yer verilirken, değer azaltıcı durumlara yer verilmemiştir. Kasasız olarak edinilen bir kamyona 14.000,00 TL nin üzerinde frigofirik yapılı (özel soğutma sistemli) bir kasa konduğunda bu değer artırıcı bir harcama olur ve o kamyonun kayıtlı değerine ilave edilir.

            İleri bir tarihte frigofirik yapılı kasanın çıkartılarak başka bir taşıta takılması (veya depoda bekletilmesi vs.) durumunda nasıl bir işlem yapılacağı ve bu işlemin kayıtlarda nasıl gösterileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır.

KBS-TKYS'de yapılacak işlemlere gelince;

Sisteme girip, soldaki menüden; taşınır işlemleri>değer artırımı>değer artırımı'nı tıkladıımızda sağ tarafta aşağıdaki sayfa açılacaktır.

Burada öncelikle yapmamız gereken "Deger Artımı Yapılacak Malzemeyi Seç" butonuna basarak, değerini artıracağımız taşınırı seçmek olacaktır.

Bu butona tıkladığımızda aşağıdaki ekran gelir.

Burada değerini artıracağımız dayanıklı taşınırı seçeriz. (Biz örneğimizde, minibüs seçtik.) sağ tarafta bu taşınıra ait sicili de seçip "Malzeme Seç" butonuna tıklarız. Böylelikle değerini artıracağımız taşınırı seçmiş oluruz.

Bu işlemin akabinde aşağıdaki ekran gelir.

Görüldüğü gibi üst kısımda bizim seçtiğimiz tayınır bilgileri görünmektedir. orta kısımda ise iki seçenek vardır. 1-Servis, 2-Depo. Değer artışı olarak kullanacağımız taşınırı servisten alıp taktırmış isek "Servis" bölümünü, depomuzda mevcut olan taşınırı kullanacaksak "Depo" bölümünü işaratlememiz gerekir.

1-SERVİS:

KDV'li tutarı ve altına da KDV'siz tutarı gireriz. dayanağı belge tarih ve sayısını da doldurduktar sonra "Değer artırımı fişi oluştur" butonunu tıklayarak fişimizi oluşturma işlemine geçeriz.  İşleme ait açıklama yazacağımız bir bölüm gelir. Buraya gerekli açıklamayı yazdıktan sonra "Kaydet" butonu ile kayıt ederiz. 

Taşınır İşlem Fişi onaylı olarak oluşacaktır. düzeltme yapılamaz ancak silme işlemi yapılabilir. bu konudaki uyarı zaten ekranda görünecektir.

 

2-DEPO:

Depoyu seçtiğimizde, karşımıza aşağıdaki ekran gelir.

Buradan depomuzda bulunan ve değer artırımında kullanacağımız malzemeyi seçeriz. dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki, malzemenin tutarı 2013 yılı için alt sınır olan 14.000,00 TL ve üzerinde olmalıdır. aksi halde sistem işlem yapmamıza izin vermez ve bizi uyarır. Ayrıca burada depomuzdan çıkış kaydı yapacağımız malzemeyi kime veya nereye vereceğimizi de seçmemiz gerekir.

Bu durumda hem değer artırımı için hemde çıkış işlemi için TİF oluşacaktır. Diğer işlemler yukarıda anlatılanlarla aynıdır.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!