Sorular Cevaplar

Numaratörler

SORU: Taşınır kod listesinde "numaratörler" 150 01 07 29 kodunda yer alıyor. bu taşınırın 255 02 99 'un altında izlenmesi daha uygun değil midir?

CEVAP: Taşınır Kod listesine baktığımızda önceki dönemde demirbaş olarak takibi yapılan bazı taşınırların tüketim sınıfına alındığı görülecektir. Bu durum, eskiden yaşanan bazı sıkıntıları da ortadan kaldırmıştır.

Sorunuzba bahsettiğiniz numaratörler de 150 01 07 küçük kırtasiye gereç ve malzemelerinin altında yer almaktadır ve tüketim malzemesi sınıfındadır. Dayanıklı taşınır olarak görülmediğinden 255 hesap kodu altında yer almamaktadır.

Yönetmelik hazırlayıcılarınca tüketim ve dayanıklı taşınırlar malzemesi ayırımını bu şekilde uygun görülmüş olup, uygulamanın da buna göre yapılması gerekir.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!