Sorular Cevaplar

Kesin Kabulü Yapılmayan Taşınırlar

SORU: Hastanemize 25 adet bilgisayar alındı ve kuruldu otomasyon programı için. Ancak muayene komisyonu henüz teslim almadı ben bu malzemelerin şu an girişini ve zimmetini yapabilir miyim? yaparsam nasıl yapacağım?

CEVAP: Taşınır Mal Yönetmeliğinin Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri başlıklı 6 ıncı maddesinin, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin görev ve sorumluluklarını sıralayan 2 nolu paragrafının (b) şıkkında “Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.” denilmektedir. Bu durumda; muayene ve kabulü yapılmamış taşınırları, (9) örnek nolu Taşınır Geçici Alındısı belgesi düzenleyerek, geçici olarak teslim alabilirsiniz. Kesin kabulü yapılana kadar kullanıma veremezsiniz. Muayene ve kabul işleminin yapılmasından sonra Taşınır İşlem Fişi düzenleyerek kayıtlarınıza alır ve kullanıma veya tüketime verebilirsiniz. 

AATMY Her Hakkı Saklıdır!