Sorular Cevaplar

Sanal Ambar Uygulaması

SORU: Çevre etkinlikleri dolaysıyle  harcama yapıldı. Harcamaları 27.01.00.62.350 ambar kurumsal kodundan TİF kesildiği halde Muhasebe Müdürlüğünün kayıtlarına ikinci ambar olarak yani 27.01.00.06.350 ambarından giriş kaydı yapılmış. SGB Net sisteminde Müdürlüğümüz ambarı bir adet gözükmektedir. Muhasabe ile mutabık kalmak için ne yapmam lazım bilgi verirseniz memnunu olurum.saygılar.

SORU: Taşınır İşlem Fişi ile Giriş yaptım. Fakat bana paranın ayrı bir kod hesabından geldiğini söylemediller. Giriş fişi ile ödeme emri belgesi farklı oldu. Muhasebe ödeme emri belgesine baktığı için direk olarak başka bir ambara kayıt yapmış hesapların düzeltilmesi için nasıl bir yol izlemem lazım. Saygılar.

CEVAP: Benzer durum Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Mülga Afet İşleri Genel Müdürlüğünün İl Müdürlüklerine gönderdiği ödenekler için de gündeme gelmiş olmuş, konu ile ilgili Maliye Bakanlığından görüş istenmiş olup, verilen görüşe göre aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir:

Taşınır Mal Yönetmeliğinde ambar, kamu idarelerine ait taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yer olarak tanımlanmış olup, harcama biriminde birden fazla ambar oluşturulabilmesi mümkün bulunmaktadır. Bakanlığınız İl Müdürlükleri,  Maliye Bakanlığı Saymanlık Otomasyon Sisteminde (say2000i) 27.01.00.62.350 harcama birim koduyla tanımlanmıştır.  Bu nedenle, İl Müdürlüklerine 27.01.00.62.350 harcama birim koduyla gönderilen ödeneklerle edinilen taşınırların, bu birim koduyla tanımlanacak ambarlara kaydedilmesi gerekmektedir. Öte yandan ise ambarların fiziki mekan olarak ayrılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bakanlığınız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının  27.01.00.06 kurumsal kodla İl Müdürlükterinizce kullanılmak üzere göndermiş olduğu ödenekler ile alınan taşınırlar için 27.01.00.06.350 harcama birim koduna bağlı birer sanal ambar oluşturulması ve taşınırların bu kodlarla manuel olarak düzenlenecek Taşınır İşlem Fişleri İle envanter ve muhasebe kayıtlarına alınması, daha sonra söz konusu taşınırların 27.01.00.06.350 harcama birim koduna bağlı ambardan, 27.01.00.62.350 harcama birim kodu ile oluşturulmuş fiziki ambara devrinin yapılarak tüketim ve kullanım çıkışlarının bu ambardan takip edilmesi gerekmektedir.

Bu durum -27.01.00.62.350 kurumsal kod dışında-  Bakanlığınıza bağlı diğer Genel Müdürlük veya Başkanlıklardan İl Müdürlüğünüze gönderilen ödenekler için de geçerlidir.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!