Sorular Cevaplar

Yasaklılık Sorgulaması Yapılacak Tüzel ve Gerçek kişiler

SORU: Kamu İhale mevzuatında bahsi geçen yasaklılık kontrolleri kimler hakkında yapılır?

CEVAP: Kamu İhale mevzuatında bahsi geçen yasaklılık kontrollerinin kimler hakkında yapılacağına Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.3. üncü maddesinde yer verilmiştir.

Buna göre ihaleye teklif veren bütün aday veya isteklilerin ve bu kapsamda tüzel kişi aday veya isteklilerin % 50’den fazla hissesine sahip ortakları ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkilileri de dahil olmak üzere İhale Kontrol Sisteminden kontrol edilmesi gerekmektedir.

Daha açık ifadeyle ihale sürecinde teklif aşamasında, ihale karanının ihale yetkilisince onaylanması aşamasında ve sözleşmenin imzalanması aşamasında yapılacak yasaklılık sorgulaması ilk olarak adına teklif mektubu düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişi hakkında yapılacaktır. Bundan sonra şahıs şirketi ise ve varsa şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ile başvuru veya teklifi imzalayan yetkililerinin de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilecektir.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!