Sorular Cevaplar

Taşınır Defteri Tutma zorunluluğu Kaldırıldı mı?

SORU: Bildiğim kadarıyla, genel bütçeli kuruluşlarda taşınır defterleri tutmaya gerek kalmadı. Bu konu döner sermaye içinde aynımmı? Döner sermaye ambar defteri tutulacakmı? Bu konudan haberdar ederseniz sevinirim. Teşekkürler

CEVAP: Taşınır Mal Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile Ayniyat Talimatnamesinde belirtilen defter ve cetvellerin kullanımına da son verilmiştir. Ancak bunu, “defter tutulmasına gerek kalmadı” şeklinde yorumlamak yanlıştır. Çünkü Taşınır Mal Yönetmeliğinde de defter tutulmasından bahsedilmekte ve tutulmaktadır.

Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde; “(1) Taşınır işlemlerinde, özelliklerine göre tutulacak defterler şunlardır.

a) Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek: 1): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (A) bölümünde yer alan tüketim malzemelerinin giriş ve çıkış kayıtları için kullanılır.

b) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek: 2): Bu defter, Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde yer alan dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı yapılır.

c) Müze Defteri (Örnek: 3): Bu defter, müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.

ç) Kütüphane Defteri (Örnek: 4): Bu defter, kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyal için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılır.” denilmektedir.

Önemli bir nokta da, Yönetmeliğin 11/1 maddesi gereğince, taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesinin esas olmasıdır. Belki, defterlerin bilgisayar ortamında tutulması nedeniyle “defter tutulmasına gerek kalmadı” şeklinde yorum yapılmaktadır.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27/1 maddesinde “İşletmelerce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.” denilmektedir. Bu maddeye istinaden Döner sermayeli işletmeler de taşınır işlemlerinde Taşınır Mal Yönetmeliğini uygulayacaktır.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!