Sorular Cevaplar

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler

SORU :  İhale sürecinde yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler kabul edilebilir mi?

CEVAP: Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin hususlara Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.3.1. inci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre;

İhale komisyonu

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirler.

İhale komisyonu verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine de sahiptir.

Bununla birlikte Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.3.2. inci maddesinde de bu konuya açıklık getirilmiştir. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceğine fakat sorumluluğun idareye ait olacağına yer verilmiştir.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!