Sorular Cevaplar

Muhasebe Hesabının Harcama Birimi Hesabından Düşük (Az) Olması Durumu

SORU: Merhaba, aynı kurumun Harcama birimleri arasında demirbaş malzeme devir yapıyoruz. Devir alan harcama birimi üst yazı ile birlikte HYS den işlem yaparak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına malzemeleri devir aldığını bildiriyor.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı örnek olarak 255.2.5 devir yapıldığını devir tutarının 2850 TL. olduğunu ancak devir yapan harcama biriminin 1500 TL. olduğu için devir işlemeni yapamadığını bildirmiştir.

Bahse konu malzeme satın alma yolu ile temin edilen malzemelerdendir. Malzeme satın alındıktan sonra faturası ödendi ve ilgili harcama birimine devri yapıldı. Nasıl limit altı olabilir. Bu durumda devir yapan birim veya devir alan birim ne yapmalı. Bu KBS de bir hata meydana getirir mi? Bu tür sorunlar nerelerden kaynaklanmaktadır?

Taşınır Kesin Hesabının Hazırlanması

SORU   : Taşınır Mal Yönetmeliğinin değiştirilen hükümleri çerçevesinde, taşınır kesin hesabının kimler tarafından, nasıl hazırlanacağını ve nerelere gönderileceğini açıklarmısınız?

CEVAP : Taşınır kesin hesabının hazırlanması ve ilgili mercilere gönderilmesi konusu, Yönetmeliğin 35'inci maddesinde açıklanmıştır. Yönetmelik metni şu şekildedir:

(1) (Değişik madde: 08/11/2012- 2012/3832 s. B.K Yön/11.md.) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı merkezde, dış temsilcilikler ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı cetvelleri konsolide edilmek suretiyle taşınır konsolide görevlilerince hazırlanır.

Zimmet İadesi Olmadan İlişik Kesme

SORU: Genel Müdürlüğümüzde çalışan bir kaç personelin kadroları başka bir Genel Müdürlüğümüze aktarılmış, ancak personeller fiilen bizde çalışıyor. KBS-TKYS'de zimmetleri kontrol ederken bu kişilere daha önce vermiş olduğum zimmetleri göremedim. oysa elimde çıktı var ve bu kişilerin isimleri yazıyor. Sistemden o zimmetlere baktığımda ise verilen kişi bölümü boş görünüyor. Ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olursanız sevinirim.

CEVAP: Öncelikle şunu belirtelim, Taşınır Mal Yönetmeliğinin "Sorumluluk" başlıklı 5'inci maddesinin 4 nolu bendinin "Zimmetle teslim edilen dayanıklı taşınırlar, kullanıcıları tarafından başkasına devredilemez. Kullanıcılarının görevden ayrılması halinde söz konusu taşınırların ambara iade edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim yapılmadan personelin kurumla ilişiği kesilmez." hükmü gereği, birimle ilişiği kesilen her personel için mutlaka Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi (TKKY) ile irtibata geçilmeli, üzerinde zimmet olup olmadığı kontrol edilmeli ve varsa zimmetler düşüldükten sonra ilişiği kesilmelidir. Zimmet iadesi yapılmadan hiçbir personelin ilişiği kesilmemelidir.

Ancak uygulamada çoğu kez bu kurala dikkat edilmeden ve TKKY'nin bilgisi olmadan ilişikler kesilmektedir. Esas sıkıntı da burada başlamaktadır.

Diğer Makaleler...

turkiyegovtr  

   

Benzer Konular

AATMY Her Hakkı Saklıdır!