TKYS'de Yetkiler Kullanıcılara Devrediliyor...

KBS-TKYS'de taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin ve SGB kullanıcılarının veri giriş ve çıkışları dışında neredeyse  hiç bir yetkileri bulunmamakta idi. Yapılan hatalar ve ihtiyaç duyulan düzeltmeler için doğrudan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün ilgili birimi ile irtibata geçmek gerekiyordu. Türkiyedeki harcama birimlerinin sayısı göz önüne alındığında bunun zor bir süreç olduğu herkesin malumudur. Tüm yetkileri kendilerinde toplayan Muhasebat Genel Müdürlüğünün ilgili birimi bunun böyle yürümeyeceğini anlamış olmalı ki, bazı yetkileri yavaş yavaş kullanıcılara vermeye başladı.

Önce SGB Kullanıcıları için "Harcama Birimleri Durum Değiştir" menüsünü akabinde ise taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri için "Yönetim İşlemleri"  menüsü eklendi ve burada da bazı düzeltme işlemleri yetkisi verildi.

Ve en son bugün (10/01/2014) ise "yıl sonu işlemlerini bitir" bölümüne, bitirilen yılsonu işlemlerinin tekrar açılması ile ilgili bir buton eklendi ve bu yetki de gene taşınır kayıt ve kontrol yetkililerine (TKKY) verildi.

Taşınır kayıt ve kontrol yetkililerinin bu işlemi kullanırken dikkatli olmaları gerekir. Ve gerekli düzeltme işlemlerinden sonra tekrar sayım işlemi yapıp ilgili yılın kapatılması unutulmamalıdır.

DİKKAT: 2013 yılını kapatan bir birim 2014 yılıyla ilgili bir işlem yaptı ise sistem açmaya izin verecek mi? Verecekse; 2013 yılı açıldıktan sonra daha önce yapılmış olan 2014 yılı işlemi ne olacak ve kapatırken sistem nasıl davranacak? gibi konularda bir açıklama getirilmemiş. Açıklama olmadığına göre, bu durum uygulama esnasında anlaşılacak. Bu ve benzeri sıkıntılı durumlar oluşacak ise Muhasebat Genel Müdürlüğünün ilgili biriminin bu konuda bilgilendirme yapması yerinde olacaktır.

Elbette ihtiyaç halinde gerekli yetkilerin ilgili kişilere devri güzel ve olması gereken bir durum. İlgili birimin bununla yetinmeyip, kullanıcıların sıkıntılarını dinlemesi ve ona göre çözüm yolları geliştirilmesi ve sistemde iyileştirme ve değişikliklere gidilmesi gerekmektedir.

Girilen hatalı kayıtların düzeltilmesi sistemsel olarak yapılamamaktadır. Hataların düzeltilmesi için çeşitli yollar denenmekte ancak bunlar hiç te mevzuata uygun düşmemektedir.

Sistemin raporlama bölümü - mevzuat gereği üretilen cetvelleri saymazsak - yok denecek kadar zayıftır.

SGB kullanıcıları harcama birimlerinin hesaplarını görememektedir. Harcama birimleri yapılacak işlemle ilgili bilgi talep ettiğinde, birimden şifre istenerek sisteme girilmek zorunda kalınmaktadır. Buda doğru bir yöntem değildir.

Bu ve benzeri sayılacak çok şey mevcuttur. zaman zaman burada belirttik ve belirtmeye devam edeceğiz. Talep edilinse daha fazlalarını da belirtiriz.

Son Güncelleme: Cuma, 14 Şubat 2014 22:28

AATMY Her Hakkı Saklıdır!