KBS-TKYS Yönetim Raporları Menüsü Hatalı Rapor Üretiyor

09/12/2013 tarihinde "KBS-TKYS Yönetim Raporları Menüsü" başlığı ile duyurduğumuz ve TKYS ile Saymanlık/muhasebe müdürlüğü hesaplarını karşılaştıran ve tutmayan hesapları gösteren menünün ürettiği rapırların hatalı olduğu görülmüştür.

Dün ve bugün sabah gelen telefon ve e-postalar üzerine yaptığımız incelemede sözkonusu menünün ürettiği raporların hatalı olduğu anlaşılmıştır. Hata düzeltilene kadar TKYS'den ve Saymanlık/muhasebe müdürlüğünden alınan raporların dikkate alınması daha doğru olacaktır. 

Umarız sözkonusu hata Muhasebat Genel Müdürlüğünün ilgili birimince bir an evvel düzeltilir.

İLAVE (10/12/2013 11:00)

İlgili birime durum iletilmiş olup, gelen cevapta; bir sorun olmadığı ve raporların sağlıklı bir şekilde çalıştığı, HYS’ye gönderilip de muhasebeleşmeyen tutarlar varsa hata alıyor olabileceği belirtilmiştir. 

Ancak yaptığımız kontroller sonucunda hatanın devam ettiğini düşünüldüğünden, durumu tekrar bildirilmiştir. Dönüş olduğunda sizlere duyurulacaktır.

12/12/2013

Hatalı rapor alınmaya devam ediliyor.

TKYS'ye yeni eklenen "Yönetim İşlemleri Menüsü" ne ait kullanım kılavuzunda bu raporlara da yer verilmiş ve orada şu şekilde bir not düşülmüştür: "DİKKAT! ÖNEMLİ NOT:  raporların anlamlı olabilmesi için, HYS de bekleyen muhasebeye yansımamış hiçbir TİF in kalmamış ve tüketim çıkış dönem raporlarının muhasebeleştirilmiş olması gerekir."

Unutulmaması gerekir ki, HYS'ye gönderilen bazı satınalma TİF'ler çeşetli mecburiyetlerle (örneğin vergi borcu kesilemediğinden) veya sehven dikkate alınmadan/alınamadan daha önce kullanılan bölümden ödeme emri düzenlenmiş, muhasebeye manuel olarak girilmiş ve TİF HYS'de kalmıştır. Bazı saymanlık görevlileri de, HYS'den saymanlığa gönderilmesine rağmen işlemi buradan devam ettirmemiş ve manuel olarak girmiştir.

"DİKKAT! ÖNEMLİ NOT:" olarak verilen açıklamadan anlaşılan bu durumda işlemi olan birimler yönetim raporları menüsünden sağlıklı veri alamayacaklardır. Oysaki burada sistemden alınan raporlarla, saymanlıklardaki fiili durumu gösteren KBS-KPHYS den alınan raparlar karşılaştırılmış olsa idi daha sağlıklı sonuç alınabilirdi.

25/12/2013

"KBS-TKYS Yönetim Raporu Nihayet..." başlıklı haberimize bakınız.

Son Güncelleme: Cuma, 14 Şubat 2014 22:28

AATMY Her Hakkı Saklıdır!