Parasal Sınırlar ve Oranlar (2013)

Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (2013/1), 23 Mart 2013 tarihli ve  28596 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup, sitemizin "Tebliğ-Genelge-Yazı" bölümünde bulabilirsiniz.

Taşınırların kayıtlardan çıkarılmasında, tebliğde bilirtiler parasal sınırlar dahilindeki işlemlerde harcama yetkilisi, parasal sınırların üstündeki işlemlerde ise üst yönetici yetkili olacaktır.

AATMY Her Hakkı Saklıdır!