KBS-Taşınır Modülü Çalışmaya Başladı

Sistemde oluşan hatalar nedeniyle bir hafta kapalı kalan KBS-Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi 14/01/2013 tarihi itibarıyla tekrar çalışmaya başladı.

Sistemin açılması ile birlikte bir de duyuru yayınlandı. Yapılması gereken işlemlerin açıklandığı duyuruyu aşağıda aynen yayınlıyoruz.

2012 YILI TAŞINIR KAYIT VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

1- KBS TKYS sitemine 2012 yılında geçmiş olup raporlarını KBS TKYS sisteminden alacak kamu idarelerinden 2012 yılında onaylı hiçbir TİF i bulunmayan ve envanter girişlerini sehven 2013 yılında onaylamaları nedeniyle 2012 yılına ait kayıtları 2013 yılında görülenlerin kayıtları 2012 yılına onaysız olarak aktarılmıştır.

a- Söz konusu kayıtlar “Onaylama işlemleri” menüsünde “Giriş Tifleri” seçilerek görülebilir. Bu Tifler içerik olarak kontrol edilecek, doğru olduğu kabul edilenler, “onayla” butonuna basıldığında açılan pencereden (Bu ekran 2012 yılında hiç onaylı TİF i bulunmayan birimler için açılacaktır) 2012 yılı seçilerek onaylanacaktır. (Onaysız TİF ler 2013 tarihli görünse de onaylandığında 31.12.2012 tarihini ve 2012 yılı numarasını alacaktır)

b- Envanter giriş TİF leri kesinlikle HYS ye gönderilmeyecektir.

c- Onaylama işlemleri tamamlandıktan sonra 14 örnek numaralı rapor alınacak ve muhasebe kayıtları ile karşılaştırılıp mutabakat sağlandıktan sonra “yılsonu işlemleri” ne geçilecektir.

d- Yılsonu işlemlerinde her ambar için sırasıyla; “sayım tutanağı oluştur”, “sayımı otomatik tamamla”, “kaydet” ve “sayım tutanağını sonlandır” butonları kullanılarak sayım tutanakları oluşturulacak, oluşturulan tutanaklar “Sayım Tutanağı Listesi”nde görülebilecektir.

e- Bu işlemler tamamlandıktan sonra “yılsonu işlemlerini bitir” butonuna tıklanacak ve 2012 yılı kapatılacaktır. Muhasebe kayıtlarıyla uygunluk sağlanmadan kesinlikle “yılsonu işlemini bitir” butonu kullanılmayacaktır.

İŞLEMLERİNİ BU ŞEKİLDE TAMAMLAYAN BİRİMLER 2012 YILI RAPORLARINI SİSTEMDEN ALABİLİR VE 2013 YILI İŞİLEMLERİNİ SİSTEMDE YAPMAYA BAŞALAYABİLİRLER.

2- KBS TKYS sitemine 2012 yılında geçmiş olup raporlarını KBS TKYS sisteminden alacak kamu idarelerinden envanter girişlerini 2012 yılında onaylamış olanlardan,

a- Muhasebe kayıtları ile mutabakat sağlamış olup 2012 yılsonu işlemlerini kapatmış olanlar, raporlarını alabilir ve 2013 yılı işlemlerine devam edebilirler.

b- 2012 yılsonu işlemlerini kapatmış bulunan, ancak, hatalı kayıtlarının olduğu daha sonradan anlaşılanlar “yıl sonu işlemleri” nin aktif hale getirilmesi için saymanlık kodu ve kurumsal birim kodu (Örneğin: 19107; 13.1.31.62.309)  belirtmek suretiyle Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail atacaktır. Yılsonu Bitir İşleminin iptali için 2013 yılında bulunan bütün kayıtların silinmesi sistem açısından zorunludur. Talep eden kurumların bu durumdan bilgi sahibi olduğu kabul edilerek  yıl sonu işlemleri aktif hale getirilir.

c- Yıl sonu işlemlerinin aktif hale getirildiği Bakanlığımızca bildirildiğinde; hatalı  TİF lerini  “Onaylı Taşınır İşlem Fişleri” menüsünden seçerek “düzeltme” butonu ile düzeltmeye açacaktır.

d- Düzeltmeye açılan TİF “Onaylama işlemleri” menüsünden görülebilecek ve “düzenle / detay göster” butonu kullanılarak düzeltme işlemine başlanacaktır.

          * Taşınır kodundaki hatalar; hatalı satırın “sil” butonu ile silinmek, “yeni malzeme ekle” butonu ile doğru koddaki mal ve diğer bilgiler girilmek suretiyle,

         * Taşınırın miktar veya birim fiyatında yapılan hatalar ise; ilgili mala ilişkin satır seçilerek “düzenle” den sonra doğru kayıtlar girilmek suretiyle düzeltilecek, onaylama işleminden sonra 14 örnek numaralı rapor alınarak muhasebeyle mutabakat sağlandığı görüldükten sonra yukarıdaki 1. Maddenin b, c, d bentlerinde anlatıldığı şekilde yıl sonu işlemleri tamamlanarak 2012 yılı işlemleri kapatılacak ve 2013 yılı işlemlerine geçilecektir.

3- KBS TKYS de hatalı birim kodlarında yetkilendirilmeleri nedeniyle kayıtları hatalı birim kodlarında olanlar; saymanlık kodu, hatalı birim kodu ve doğru birim kodlarını Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine mail ile bildirerek kayıtların doğru birim koduna aktarılmasını talep edecektir. (Daha önce bildirmiş olanlar da kayıtlarını kontrol edecek ve aktarma sonuçlanmamış ise tekrar bildirecekler)

4- KBS TKYS ye ilk defa 2013 yılında giren birimlerin, onaylama işlemleri sırasında mutlaka 2013 yılını seçmeleri gerekmektedir.

5- HYS modülü 2012 yılı işlemlerine kapalı olduğundan, Milli Eğitim Bakanlığı birimleri hariç olmak üzere 2012 ve öncesi yıllarda KBS TKYS ye geçmiş olan ve2012 yılına ait  giriş veya çıkış (tüketim çıkışları dahil) TİF lerini HYS ye gönderemeyenler, giriş TİF leri ile son döneme ilişkin tüketim çıkış raporlarını manuel olarak muhasebe birimlerine gönderecek ve kayıtlara alınmasını sağlayacaklardır.

6- Yukarıda belirtilenler dışında kayıtlarında çeşitli hatası olan veya raporlarını doğru alamayan ya da kayıtları raporlara doğru yansımamış olan birimler, hataların içeriğini saymanlık kodu ile birlikte birim kodlarını da belirtmek suretiyle bildirecektir.

YÖNETMELİĞİN EK 1 NCİ MADDESİ GEREĞİNCE; YUKARIDA BELİRTİLEN DÜZELTME İŞLEMLERİNİN 31.01.2013 TARİHİNE KADAR BİİTİRİLMESİ ZORUNLU OLDUĞUNDAN, UYGULAYICILARIN BELİRTİLEN HUUSUSLARA ÖZEN GÖSTERMELERİ ÖNEMLE DUYURULUR.

KBS TKYS YAZILIM –DÜZENLEME VE UYGULAMA / EĞİTİM GRUBU

Son Güncelleme: Cuma, 14 Şubat 2014 22:28

AATMY Her Hakkı Saklıdır!