Mühürler Nasıl İmha Edilmelidir?

Resmi mühürlerin nasıl imha edileceğine yönelik, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce 08/05/2014 tarihinde 5018 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde sayılın idarelere bir yazı gönderilmiştir. Yazıda, resmi mühürlerin Taşınır Mal Yönetmeliğine göre nasıl hurdaya ayrılacağı ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne nasıl gönderileceği açıklanmıştır.

Buna göre;

 1- Kullanılma imkanı kalmadığı için imha edilmek üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilecek mühürlerin hurdaya ayrılarak kayıttan çıkarma işlemlerinin Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28 inci maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili kamu idareleri tarafından gerçekleştirilmesi;

2- Taşınır kayıt ve işlemlerini Maliye Bakanlığınca yönetilen Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Taşınır Kayıt Yönetim Sisteminde (TKYS) gerçekleştiren idarelerce mühürlerin kayıttan çıkarma işleminin Çıkış İşlemleri/Kayıttan Düşme Menüsünden yapılması, bu işlemde kayıttan düşme nedeni olarak "Diğer" seçeneğinin işaretlenmesi ve açıklama olarak da "İmha için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere kayıtlardan düşme" yazılması,

3- Düzenlenen Taşınır İşlem Fişinin (TİF) bir örneğinin Harcama Yönetim Sistemi (HYS) üzerinden muhasebe birimine gönderilerek muhasebe kayıtlarından da düşülmesinin sağlanması,

4- Mühürlerin ise Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının bir örneği ve mühür beratı ile birlikte Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne gönderilmesi, anılan Genel Müdürlükçe söz konusu mühürlerin muhasebe kaydı yapılmaksızın imha edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Yazının Tamamına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.

Son Güncelleme: Perşembe, 15 May 2014 11:21

AATMY Her Hakkı Saklıdır!