Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin Maliye Bakanlığına Gönderilmesi

Taşınır Mal Yönetmeliğinin Değişik 35'inci maddesinin 3 nolu fıkrası gereğince; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 16 nolu Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile 17 nolu Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshasını, incelenmek ve üzerinde mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı ile mutabakat sağlanan ve ilgili bakan ve üst yönetici tarafından imzalanan Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelleri, Mayıs ayının onbeşine kadar bütçe kesin hesap cetvelleri ile birlikte yeniden Maliye Bakanlığına gönderilecektir.

Gönderilecek olan 6 nolu Taşınır Kesin Hesap Cetveli merkez konsolide görevlisince; 17 nolu Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli ise, merkez konsolide görevlisi, üst yönetici ve ilgili bakan tarafından imzalanması gerekmektedir.

Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler ise, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını kesin hesaba bağlayacak mercilere göndereceklerdir.

Son Güncelleme: Çarşamba, 09 Nisan 2014 10:36

AATMY Her Hakkı Saklıdır!