Hurda Taşınırlarla İlgili Yapılacak İşlemler

Çeşitli nedenlerle kullanılmaz hale gelen stoklar veya hurdaya ayrılmasına karar verilen maddi duran varlıklar, bağış, hibe, proje, bedelsiz devir, okul pansiyonları gibi kaynaklardan edinilen taşınırlar ile binaların yıkımı, bakımı ya da onarımı sırasında ortaya çıkan hurdalardan ekonomik değer taşıyanların ilgili hesaplara alınmasına ve bunlardan satışı yapılanların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağına dair, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bir yazı yayınlamıştır.

Mühürler Nasıl İmha Edilmelidir?

Resmi mühürlerin nasıl imha edileceğine yönelik, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce 08/05/2014 tarihinde 5018 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde sayılın idarelere bir yazı gönderilmiştir. Yazıda, resmi mühürlerin Taşınır Mal Yönetmeliğine göre nasıl hurdaya ayrılacağı ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne nasıl gönderileceği açıklanmıştır.

Buna göre;

Sayfa 5 / 29

turkiyegovtr  

   

AATMY Her Hakkı Saklıdır!