Giriş-Çıkış işlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi

SORU: Taşınır giriş ve çıkış işlemleri muhasebe birimlerine nasıl ve ne zaman bildirilecektir?

CEVAP: Konu Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30'uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bura göre;

       (1) Kamu idaresinin taşınır malları, taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve maddî duran varlık hesaplarında izlenir.

Bu taşınırlardan;

  • Satın alma suretiyle edinilmiş veya dayanıklı taşınırlar için değer artırıcı bir harcama yapılmış ise,  taşınır işlem fişi düzenlenerek giriş veya değer artışı kaydı yapılır. Bu amaçla düzenlenen taşınır işlem fişinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekine bağlanarak, muhasebe birimine gönderilir.

Sayfa 29 / 29

turkiyegovtr  

   

AATMY Her Hakkı Saklıdır!