Parasal Sınırlar Ve Oranlar - 2017

Resmî Gazete, Tarih: 13 OCAK 2017  Sayı : 29947

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

              Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI YAYINLANDI

Muhasebat Genel Müdürlüğü 31.12.2014 tarihli ve 29222 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımladığı "TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI" ile Taşınır Mal Yönetmeliği eki kod listesinde yer alan 253.01-Tesisler Grubu olarak sınıflandırılan ve Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır şeklindeki ifade kaldırılmış, 253.01-Tesisler kodunda açılacak alt detay kodlara taşınır kapsamındaki tesislerin kaydedilmesi kararlaştırılmıştır.

Buna göre, 253- Tesis, makine ve cihazlar hesabı ve detay kodları yalnızca taşınır mal kapsamındaki varlıkların kaydı için kullanılacaktır ve  253- Tesis, makine ve cihazlar hesabının diğer detay ve alt detay kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.

TEBLİĞİN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Sayfa 2 / 29

turkiyegovtr  

   

AATMY Her Hakkı Saklıdır!