Taşınır Kesin Hesabının Hazırlanması

SORU   : Taşınır Mal Yönetmeliğinin değiştirilen hükümleri çerçevesinde, taşınır kesin hesabının kimler tarafından, nasıl hazırlanacağını ve nerelere gönderileceğini açıklarmısınız?

CEVAP : Taşınır kesin hesabının hazırlanması ve ilgili mercilere gönderilmesi konusu, Yönetmeliğin 35'inci maddesinde açıklanmıştır. Yönetmelik metni şu şekildedir:

(1) (Değişik madde: 08/11/2012- 2012/3832 s. B.K Yön/11.md.) Kamu idarelerinin taşınır kesin hesabı merkezde, dış temsilcilikler ile merkez ve taşra harcama birimleri itibarıyla düzenlenen Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı cetvelleri konsolide edilmek suretiyle taşınır konsolide görevlilerince hazırlanır.

4734 Sayılı Kanun’da Yer Alan Eşik Değerler Ve Parasal Limitler

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiş olup, konu ile ilgili Kamu İhale Kurumu tebliği 30/01/2014 tarihli ve 28898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sözkonusu tebliğ aynen aşağıya alınmıştır.

Sayfa 9 / 29

turkiyegovtr  

   

AATMY Her Hakkı Saklıdır!