Taşıt Devri

SORU : İl Özel İdaresi genel bütçe kapsamındaki bir kuruma taşıt devredebilirmi, devredebilirse nasıl bir yol izlenmelidir?

CEVAP: 18/01/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin amacı; kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Sizden Gelen

Bartın İl Halk Kütüphanesinden gelen e-postayı, olduğu gibi yayınlıyor ve ilgililerin dikkatine sunuyoruz:

Merhaba, Kütüphane demirbaşları içinde 255.7.2 kodu kitaplarla ilgili olduğu bellidir. hazırlanan TİF kalem olarak malzeme adet sayısı haylı fazla ( 280, 467, 846, adet) olabilmektedir Yalnızca bir tek TİF e ait olan kitaplara barkod basmak istendiğinde sistem üzerinden DAYANIKLI TAŞINIRLAR DETAY BİLGİLERİ mödülünden TİF nosu ile sadece ilgili TİF e ait kitaplara ulaşabiliyorum . Bu sayfada tek tek barkod basabiliyorum buradaki sayfaya 50 adetlik olan sayfanın tamamının seçebilme butonu eklenebilirse çok faydalı olacaktır. Ayrıca etiket düzenlemesi içinde TAŞINIR BİLGİLERİNE MALZEMENİN FİYATI EKLENMESİ gerekli dir. SIKINTI ŞU :

Sayfa 8 / 29

turkiyegovtr  

   

AATMY Her Hakkı Saklıdır!