Parasal Sınırlar Ve Oranlar - 2017
Perşembe, 30 Mart 2017
Resmî Gazete, Tarih: 13 OCAK 2017  Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından:               Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 54) (Parasal Sınırlar Ve Oranlar) Amaç ve kapsam MADDE 1 –(1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir. Devamı...
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Pazar, 24 Nisan 2016
Taşınır Mal Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 22 Nisan 2016 tarihli ve 29692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.03.2016 tarihinden geçerli olmatk üzere, yürülüğe girdi. Yönetmelikte göze çarpan en önemli yenilik, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin; "Taşınır Kayıt Yetkilisi" ve "Taşınır Kontrol Yetkilisi" olarak ikiye ayrılması ve bu görevlerin tek kişide birleştirilemeyecek olması. Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ. Devamı...
TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI YAYINLANDI
Pazartesi, 05 Ocak 2015
Muhasebat Genel Müdürlüğü 31.12.2014 tarihli ve 29222 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımladığı "TAŞINIR MAL KAPSAMINDAKİ TESİSLER VE DETAY KODLARI" ile Taşınır Mal Yönetmeliği eki kod listesinde yer alan “253.01-Tesisler Grubu” olarak sınıflandırılan ve “Taşınmaz olarak değerlendirildiğinden Taşınır Kod Listesine alınmamıştır. Sadece muhasebe detay hesap planlarında yer alacaktır” şeklindeki ifade kaldırılmış, 253.01-Tesisler kodunda açılacak alt detay kodlara... Devamı...
DUYURU
Cumartesi, 15 Kasım 2014
Sayın Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisi arkadaşlar, şimdiye kadar elimden geldiğince sizlere buradan ve telefonlarla yardımcı olmaya çalıştım. Sizinde bildiğiniz gibi son bir-kaç aydır siteyi güncelleyemedim. bunun sebebi ise; çalıştığım kurumdaki görev değişikliğidir. Şu anki görevimin yoğunluğu nedeniyle site ile ilgilenemedim. Bu şartlar altında da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ancak önceki gibi olmuyor tabiki. Talep eden kişi ve kurumlara kitap satışımız ve... Devamı...
TİF Silme Kılavuzu
Çarşamba, 04 Haziran 2014
Muhasebat Genel Müdürlüğünce KBS-TKYS'de duyurular bölümünde "ONAYLI TİF/BAĞLI TİF/ZİMMET FİŞİ DÜZELTME VE SİLME İŞLEMLERİ KILAVUZU" yayınlanmıştır. Söz konusu kılavuza ulaşmak için TIKLAYINIZ. Devamı...
Ortak Alanda Zimmet Sorumluluğu Nasıldır?
Çarşamba, 04 Haziran 2014
Ortak alanda zimmet sorumluluğun nasıl olduğu, kimin ne kadar sorumlu olduğu yönündeki Sosyal Güvenlik Kurumunun sorusuna Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 22/04/2014 tarihinde cevap vermiştir. Buna göre;         "Taşınır Mal Yönetmeliğinin "Kullanım Yönüyle Çıkış" başlıklı 23 üncü maddesinin beşinci fıkrasında oda, büro, bölüm, geçit, salon atölye, garaj ve servis gibi ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere verilen taşınırlar için Dayanıklı Taşınırlar Listesi düzenleneceği ve taşınırların ortak kullanım... Devamı...
Hurda Taşınırlarla İlgili Yapılacak İşlemler
Pazartesi, 02 Haziran 2014
Çeşitli nedenlerle kullanılmaz hale gelen stoklar veya hurdaya ayrılmasına karar verilen maddi duran varlıklar, bağış, hibe, proje, bedelsiz devir, okul pansiyonları gibi kaynaklardan edinilen taşınırlar ile binaların yıkımı, bakımı ya da onarımı sırasında ortaya çıkan hurdalardan ekonomik değer taşıyanların ilgili hesaplara alınmasına ve bunlardan satışı yapılanların kayıtlardan çıkarılmasına ilişkin muhasebeleştirme işlemlerinin nasıl yapılacağına dair, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bir yazı yayınlamıştır. Devamı...
Mühürler Nasıl İmha Edilmelidir?
Perşembe, 15 May 2014
Resmi mühürlerin nasıl imha edileceğine yönelik, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce 08/05/2014 tarihinde 5018 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde sayılın idarelere bir yazı gönderilmiştir. Yazıda, resmi mühürlerin Taşınır Mal Yönetmeliğine göre nasıl hurdaya ayrılacağı ve Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne nasıl gönderileceği açıklanmıştır. Buna göre; Devamı...
Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin Maliye Bakanlığına Gönderilmesi
Çarşamba, 09 Nisan 2014
Taşınır Mal Yönetmeliğinin Değişik 35'inci maddesinin 3 nolu fıkrası gereğince; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, 16 nolu Taşınır Kesin Hesap Cetveli ile 17 nolu Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvelinin bir nüshasını, incelenmek ve üzerinde mutabakat sağlanmak üzere Nisan ayının sonuna kadar Maliye Bakanlığa göndermeleri gerekmektedir. Devamı...
IMAGE
Ücretsiz KBS-TKYS Eğitimi
Perşembe, 27 Mart 2014
Ücretsiz Taşınır Mal Yönetmeliği ve KBS-Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Eğitimi Adım Adım Taşınır Mal Yönetmeliği Kitabımızdan alan Kurum ve Kuruluşlara yerinde 2 gün ücretsiz Taşınır Mal Yönetmeliği ve uygulamalı KBS-TKYS eğitimi veriyoruz. Arayın Görüşelim. Devamı...

Adım Adım Taşınır Mal Yönetmeliği 3. Baskı

GÜNCELLENMİŞ

3. BASKI...

BİRİNCİ HAMUR KAĞIT, 430 SAYFA

(ÜCRETSİZ KARGO VE KAPIDA ÖDEME İMKANI)

Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Taşınır Mal Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 22 Nisan 2016 tarihli ve 29692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.03.2016 tarihinden geçerli olmatk üzere, yürülüğe girdi.

Yönetmelikte göze çarpan en önemli yenilik, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin; "Taşınır Kayıt Yetkilisi" ve "Taşınır Kontrol Yetkilisi" olarak ikiye ayrılması ve bu görevlerin tek kişide birleştirilemeyecek olması.

Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Sayfa 1 / 29

turkiyegovtr  

   

AATMY Her Hakkı Saklıdır!